9A. FAQ for Filipino Helper

2024-05-16 16:00

Agency Hire FAQ

Complete contract

Kung ang iyong kontrata sa Hong Kong ay mag tatapos na at plano mong lumipat sa panibagong Employer, mayroong ilang mga bagay na dapat mong bigyan ng konsiderasyon. Sa video na ito, matututunan mo ang aming serbisyo sa Agency Hire para sa mga aplikanteng Finish Contract pati na rin ang ilang mga pangkalahatang bagay na dapat mo ring bigyan pansin.

Promotional Video can also be viewed at our KL Home Care YouTube Channel.

 

Incomplete contract

Kung nakahanap ka na ng bagong Employer na willing kang i-hire, kakailanganin mo ng Agency para sa pag proseso. Sa video na ito, matututunan mo and aming mga serbisyo tungkol sa Direct Hire at madami ka ding malalaman na importanteng bagay lalo na kung gagamitin ninyo ng bagong Employer mo and aming serbisyo na Direct Hire.

Promotional Video can also be viewed at our KL Home Care YouTube Channel.

 

Direct Hire FAQ

Incomplete contract

Kung nakahanap ka na ng bagong Employer na willing kang i-hire, kakailanganin mo ng Agency para sa pag proseso. Sa video na ito, matututunan mo and aming mga serbisyo tungkol sa Direct Hire at madami ka ding malalaman na importanteng bagay lalo na kung gagamitin ninyo ng bagong Employer mo and aming serbisyo na Direct Hire.

Promotional Video can also be viewed at our KL Home Care YouTube Channel.

 

 

Back : Book Index > Book Sub-Index

Next Post : 9B. FAQ for Indonesian Helper