The Myth of Direct Hire Domestic Helper from Overseas - An Insight to its Core

1. The Common Problems and Disputes of Direct Hire Domestic Helper from Overseas
2. Direct Hire meaning - Direct Hire Possibly Offers the Best Deal for Employer
3. So how many types of costs are applicable to the worker?
4. Direct Hire Filipino domestic helper
5. Direct Hire Indonesian domestic helper
6. Time Required for Direct Hiring
7. Direct Hire Agency HK
Learn more...

Direct Hire for 1st Timer OFWs to Hong Kong

HK$0 PLACEMENT FEES FOR DIRECT HIRE
HK$0 REGRISIATION FEES
NO HIDDEN CHARGES GUARANTEED


Promotional Video can also be viewed at our HL&C YouTube Channel.

Extensive Filipino network in Hong Kong means that it is easy for OFWs at home in the Philippines to reach a hiring agreement with a new employer. If this is the first time for you to leave the Philippines as a Household Service Worker and you have found yourself an employer already. And you are currently looking for a processing agent, HL&C is your best choice because we ensure your new employer should pay for all your fees (Note 1) while you are FREE from placement fees at Hong Kong and the Philippines!!!
Learn more...

Direct Hire for Returning OFWs to Hong Kong

HK$0 PLACEMENT FEES FOR DIRECT HIRE
HK$0 REGRISIATION FEES
NO HIDDEN CHARGES GUARANTEED


Promotional Video can also be viewed at our HL&C YouTube Channel.

Extensive Filipino network in Hong Kong means that it is easy for OFWs in Hong Kong or at home in the Philippines to reach a hiring agreement with a new employer. If you have been ex-Hong Kong as a Household Service Worker and have found yourself an employer already in Hong Kong. And you are currently looking for a processing agent, HL&C is your best choice because we ensure your new employer should pay for all your fees (Note 1) while you are FREE from placement fees at Hong Kong and the Philippines!!!
Learn more...

Mag-isa ngunit Di Malungkot!!!

Ang pangingibang bansa kalian man ay di madali! Saang bansa pinaka maganda at pinak ligtas puntahan? Saan ang pinaka mahusay na Ahensya upang maghanap ng Trabaho abroad? Magkano ang dapat kong bayaran sa Pilipinas para sa mga Karagdagang Bagay na dapat bayaran. Anong Ahensya ang mag aalaga sa akin sakaling may,mga pangangailangan ako.
Learn more...

Tamang Panahon!!

Hindi madaling mag desisyon na bumitaw o maghanap ng bagong amo! Bagama’t hindi kayo nakakapag salita sa isa’t isa, tumagal ka naman ng mahigit dalawang taon. Pero siyempre, mas gusto mo pa din mag karon ng sariling kwarto, mas permanenteng day off kada linggo, mas mabuting kaayusan ng pagkain o di kaya’t sumubok ng bagong karanasan na walang inaalagaang sanggol o matanda sa gabi…

Kung sa puso natin ay hindi tayo kasulukuyang masaya sa sitwasiyon na dinadaanan natin, baka tamang panahon na bumitaw!
Learn more...

Other topics you may interest in:

  1. The Myth of Direct Hiring from Overseas - An Insight to its Core
  2. Direct Hire for 1st Timer OFWs to Hong Kong
  3. Direct Hire for Returning OFWs to Hong Kong
  4. Mag-isa ngunit Di Malungkot!!!
  5. Tamang Panahon!!
  6. HLC Sponsorship

Other Related Websites:

Immigration Department | Labour Department

Indonesia Consulate General(HK) | Philippine Consulate General(HK)

Navigation

Gallery